FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
  Design

  Model

  Výpočty

  Výkresová dokumentácia

  Sprievodná dokumentácia
  - Manuály
  - Katalógy
  - Technické postupy


  Vizualizácia

  Skutočnosť
 TOPlist

 

Naše projekty a riešenia spĺňajú požadované normy a predpisy určené pre navrhovanie a prevádzku strojov a zariadení. Konštrukčná dokumentácia je tvorená v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami - STN EN ISO. Samozrejme pritom máme vždy na zreteli dodržiavanie a plnenie požiadaviek Vás našich zákazníkov.

Projektujeme pomocou CAD systému Pro/ENGINEER ( 20, Wildfire 1-4 )
a ovládame tiež prácu v systémoch AUTOCAD a VARICAD.

Všetci naši pracovníci sú aj v budúcnosti pripravení splniť očakávania vkladané do našich projektov a konštrukčných návrhov strojov a zariadení.

Nech sa stroje a zariadenia, v ktorých je vložený um a skúsenosti našich ľudí, vyvinuté konštrukčnou kanceláriou „ Kováčik “ stanú neodmysliteľnými, spoľahlivými a samozrejme efektívnymi pomocníkmi, ktoré dokážu splniť všetky Vaše požiadavky – Vážení zákazníci!

Sme schopní zvládnuť celý cyklus vývoja výrobku. Samozrejme podľa potrieb zákazníka sa môžeme podieľať len na časti vývoja.

Kto sme     |     Čo robíme     |     Ako pracujeme     |     Referencie     |     Galéria     |     Kontakt